Zapisy na wykłady „Historia Kościoła na ziemi Lubuskiej”

Zapisy na wykłady „Historia Kościoła na ziemi Lubuskiej”

Zapraszamy na wykłady, które odbędą się w Instytucie Biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie Wlkp., ul.

30 Stycznia 1 w godzinach od 16.30 do 18.00.


Terminy i tematy wykładów:


1.12.2023 – Czy diecezja lubuska była diecezją misyjną? – ks. dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz,

prof. US

9.02.2024 – 900-lecie Kościoła katolickiego na Ziemi Lubuskiej. Zarys problemu – ks. dr hab. Grzegorz

Wejman, prof. US

8.03.2024 – Dzieje biskupstwa lubuskiego w postaciach zapisane – bp dr Adrian Put

12.04.2024 – Administracja partyjno-państwowa i Kościół na Ziemi Lubuskiej w obliczu milenijnej

rywalizacji (1956-1966) – dr Juliusz Sikorski


Zapraszamy do zapisywania się, korzystając z linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEts4ml-Z1AgcDkmzryR3OI0uPzSIb6o9RLFfqzw9i7pmmpA/viewform