Wykłady w Instytucie Biskupa Wilhelma Pluty – zapisy

Wykłady w Instytucie Biskupa Wilhelma Pluty – zapisy

Zapraszamy na serię wykładów pt. ,,Wilhelm Pluta – człowiek, który został biskupem”

Wykłady będą miały następującą tematykę w niżej podanych terminach:

-20.01 w godz. od 11.00 do 13.00 – bp dr Paweł Socha Życie zwyczajne i niezwyczajne bpa Wilhelma Pluty

-17.03 w godz. od 16.30 do 18.00 – ks. dr Dariusz Gronowski Jak bp Wilhelm Pluta wprowadzał reformę soborową?

-21.04 w godz. od 16.30 do 18.00 – ks. dr Mariusz Dudka Pasterska troska o rodzinę bpa Wilhelma Pluty

-12.05 w godz. od 16.30 do 18.00 – ks. dr Tomasz Sałatka Kierunki formacji liturgicznej bpa Wilhelma Pluty w kontekście współczesnego Kościoła

Na wydarzenie obowiązują zapisy pod adresem :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePd42iG_8H7tOSnjOi9BVhVChCfBxX37zWw4wE91w0M170qA/viewform?usp=sf_link

Adres:

Instytut Biskupa Wilhelma Pluty

w Gorzowie Wlkp. ul. 30 Stycznia 1