Wigilia seminaryjna

Wigilia seminaryjna

Zgodnie z tradycją – przed powrotem na święta do domów, zasiedliśmy do wigilijnego stołu w gronie biskupów, księży przełożonych i kleryków. 

W tym miejscu pragniemy życzyć wszystkim,  nieustannego odkrywania Bożej bliskości i aby to doświadczenie inspirowało do

zachwytu nad nieskończoną Miłością. 

Niech temu czasowi podziwu dla Wcielonego Słowa oraz każdej chwili nadchodzącego roku towarzyszy szczególne Boże błogosławieństwo, a Ojciec przemawiając do serc napełnia je wiarą, nadzieją i miłością.