Rekrutacja 2021/22

Rekrutacja 2021/22

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne, Sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, uprzejmie informuje, że kandydaci do kapłaństwa na pierwszy rok formacji i studiów będą przyjmowani według następujących zasad:

 1. Kandydat zgłasza się osobiście do Seminarium w Gorzowie Wielkopolskim na rozmowę wstępną z księdzem Rektorem w terminie do 30 sierpnia br. (osoby zdające w tym roku egzamin maturalny zgłaszają się po otrzymaniu wyników) przedstawiając następujące dokumenty:
  • podanie o przyjęcie do Seminarium (napisane własnoręcznie),
  • podanie o przyjęcie na Uniwersytet Szczeciński (na formularzu ze strony internetowej US),
  • świadectwo maturalne (oryginał),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
  • metrykę chrztu św. (z adnotacją o bierzmowaniu i datą I Komunii św.),
  • własnoręcznie napisany życiorys,
  • kserokopię dowodu osobistego,
  • świadectwo ukończenia katechezy w zakresie szkoły średniej,
  • świadectwo moralności od ks. proboszcza i opinię od katechety,
  • świadectwo lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia formacji w WSD,
  • 5 fotografii (zgodne z wymaganiami do dowodu osobistego),
  • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (do wglądu).
 2. Przed przyjazdem do Seminarium należy dokonać rejestracji w systemie ERK na stronie https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/erkus/index.php. Po zalogowaniu należy wydrukować dowód opłaty rekrutacyjnej oraz podanie o przyjęcie na Uniwersytet Szczeciński i dołączyć do kompletu dokumentów.
 3. Spotkanie integracyjno-przygotowawcze dla kandydatów przyjętych do Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego odbędzie się w dniach od 31 sierpnia d0 19 września w Lubniewicach.

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne
Ul. 30 Stycznia 1, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, tel.: 505 292 794
www.paradisus.pl