Obłóczyny i posługa lektoratu 2021

Obłóczyny i posługa lektoratu 2021

Rekolekcje wielkopostne, choć skierowane do całej wspólnoty, szczególnie ważne były dla braci z roku III, gdyż poprzedzały przyjęcie przez nich posługi lektoratu i stroju duchownego. Na ich zakończenie, w I Niedzielę Wielkiego Postu celebrowana była uroczysta Msza święta, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Paweł Socha CM. Z rąk Ks. Biskupa strój duchowny otrzymało pięciu alumnów: Przemysław Smoleń, Jakub Błażyński, Kamil Maćków, Mateusz Caruk i Michał Kowalewski. Obleczenie alumna w sutannę symbolizuje śmierć starego człowieka, a narodzenie się nowego w Chrystusie, co pomogła nam zrozumieć śpiewana na wejście pieśń, której refren brzmi: „Niech Pan zwlecze z ciebie, starego człowieka, z jego uczynkami i przyoblecze cię w nowego człowieka stworzonego według wzoru Boga w sprawiedliwości i świętości polegającej na prawdzie”. Po homilii czterech alumnów: Przemysław Smoleń, Jakub Błażyński, Kamil Maćków i Michał Kowalewski otrzymało posługę lektoratu, która upoważnia, a nawet zobowiązuje do proklamowania Słowa Bożego podczas liturgii. Dla naszej wspólnoty dzień ten był powodem do radości i ufamy, że Duch Święty będzie ich codziennie ubierał w szatę świętości, a Maryja, Matka Słowa Wcielonego, strzec będzie tych Słów, które w czasie liturgii będą wybrzmiewać z ich ust.