Inauguracja roku akademickiego 2021/22

Inauguracja roku akademickiego 2021/22

20 października uroczyście rozpoczęliśmy kolejny rok akademicki. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył Bp Tadeusz Lityński. Następnie udaliśmy się do auli, gdzie po przemówieniu inauguracyjnym Księdza Rektora dra Mariusza Jagielskiego, bracia z roku pierwszego złożyli ślubowanie i oficjalnie zostali włączeni w poczet studentów WSD i Uniwersytetu Szczecińskiego. Natomiast diakoni z rąk Księdza Biskupa i dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego księdza prof. US dra hab. Grzegorza Chojnackiego przyjęli dyplomy ukończenia studiów magisterskich. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. UJPII dr hab. Józef Kałużny. Wykład był próbą odpowiedzi na pytanie: Czym była jedność dla pierwszych chrześcijan?Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem i zwiedzaniem wystawy w Instytucie Biskupa Wilhelma Pluty.