Studia Paradyskie nr 29 (2019)

  • Version
  • Download 250
  • File Size 2.06 MB
  • File Count 1
  • Create Date 12 lutego 2021
  • Last Updated 12 lutego 2021

Studia Paradyskie nr 29 (2019)

Paweł Błasiak -  Zaangażowanie ojca świętego Franciszka w dialog ekumeniczny w latach 2013-2018 (Pope Francis’ involvement in ecumenical dialogue in the years 2013-2018)
Radosław Gabrysz - Postęp jako aksjomat transhumanizmu (Progress as an axiom of transhumanism)
Jarosław Łapucha - Zarzuty wobec idei intronizacji Chrystusa Króla. Ujęcie krytyczne (Allegations against the idea of enthronement of Christ the King. Critical approach)
Dariusz Mazurkiewicz - Ingerencje Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze w funkcjonowanie seminariów duchownych Kościoła gorzowskiego w latach 1946-1972 (Interventions of the Department of Religious Affairs in Zielona Góra to the functioning of the seminaries of the Gorzów Church in 1946-1972)
Marius Menke - Spiritual Care als ethisches Instrument bei Sterbewünschen multimorbider und chronisch kranker Patienten unter thanatosoziologischen Gesichts-punkten (Individual Ethics and Spirituality at the End of Life: Spiritual Care of Terminally Ill Patients With Dying Wishes )
Wojciech Oleśków - Duchowa walka między prawdziwym a fałszywym „ja” jako droga do kontemplacji Boga w świetle twórczości Thomasa Mertona (Spiritual fight between the true and false “self” as a path to contemplating God in light of the works of Thomas Merton)
Walter Rachwalik - Wybrane fenomeny mistyczne w doświadczeniu religijnym Alicji Lenczewskiej w świetle jej pism (Selected mystical phenomena in the religious experience of Alicja Lenczewska in the light of her writings)
Peter Schallenberg - Christliches Abendland? Personalität und Sakralität als europäische Grundwerte (Christian Occident? Personality and sacrality as fundamental European values)
Kamil Wiącek - Rozwój kultu św. Jadwigi Śląskiej w Wielkopolsce (The development of cult of St. Hedwig of Silesia in Greater Poland)
Sławomir Bukalski - Postawy rodzicielskie chroniące dzieci przed manipulacyjną działalnością grup kultowych (Parental attitudes protecting children from the manipulative activity of cult groups)
Łukasz Marczak, Roman Strzelczyk - Zastosowanie zasady zrównoważonego rozwoju w celu zmniejszenia zużycia energii na przykładzie energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego (Application of the sustainable development principle to reduce energy consumption on the example of energy-saving housing)
Dominika Muńko - Skuteczna edukacja religijna jako narzędzie aksjonormatywne (Efficient religious education as an axonorative tool)
Piotr Przysucha - Patriotyzm konstytucyjny współczesnej Europy w ujęciu Jürgena Habermasa (Constitutional patriotism of contemporary Europe according to Jürgen Habermas)