Studia Paradyskie 17-18 (2007-2008)

  • Version
  • Download 20
  • File Size 2.21 MB
  • File Count 1
  • Create Date 30 stycznia 2021
  • Last Updated 30 stycznia 2021

Studia Paradyskie 17-18 (2007-2008)

Stanisław Hanuszewicz, Ludwika Feuerbacha koncepcja religii jako formy alienacji człowieka...
ks. Remigiusz Król, Znamiona ludzkiej egzystencji według Tadeusza Ślipki
Paweł Walczak, Od monologu do dialogu. Dialog jako kategoria filozoficzna
o. Stanisław Czyż, Chrystologiczne przesłanie Ewangelii Pawłowej. Część II
ks. Andrzej Oczachowski, O objawieniu się Boga w świetle Hbr 1,1
ks. Ryszard Tomczak, Autosoteryzm - globalnym zagrożeniem współczesnego człowieka w świetle encyklik papieża Jana Pawła II
ks. Marcin Siewruk, Typisch evangelisch – typisch katholisch. Moralverständnis am Beispiel des Schwangerschaftsabbruchs. Die katholische Schwangerschaftskonfliktberatung. Der Konflikt um den Beratungsschein
Wolfgang Thönissen, COMMUNIO UND FREIHEIT – Der Beitrag der christlichen Kirchen zur Verwirklichung der europäischen Idee
ks. Jan Balbus, Samodyscyplina jako istotny element samokształcenia i samorozwoju przyszłych pedagogów
ks. Andrzej Draguła, Internet jako pomoc kaznodziejska. Szkic z homiletyki internetowej
ks. Adam Kalbarczyk, Komunia versus parochializm. Współpraca między parafiami w ujęciu pastoralno-teologicznym
ks. Wojciech Lechów, Rola symboli w wychowaniu religijnym
ks. Eugeniusz Mitek, Sposoby nauczania na katechezie
ks. Andrzej Oczachowski, Jana Pawła II nauczanie o pracy w Biblii zakorzenione
ks. Andrzej Sapieha, Działalność Kościoła i refleksja teologiczno-pastoralna do 1777 r.
ks. Zygmunt Zapaśnik, Eklezjalna perspektywa służby kapłańskiej w nauczaniu Jana Pawła II
ks. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, Zielonogórska służba bezpieczeństwa wobec Kościoła Gorzowskiego w latach 1971-1990 w świetle jej dokumentów
bp Paweł Socha, Formacja stała kapłanów w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej