Paradisus

Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu

   

   

   

 

 

 

Najbliższe wydarzenia

 • 05 05
  Zakończenie okresu propedeutycznego- Przymierze Formacyjne

 • 06 05
  Zakończenie wykładów VI roku i początek sesji zaliczeniowej

 • 07 05
  Pielgrzymka ministrantów i lektorów

 • 05 05 - 08 05
 • 08 05 - 15 05
 • 14 05 - 16 05
 • 19 05 - 23 05
 • 24 05 - 27 05
 • 27 05 - 29 05