Zwiedzanie możliwe jest codziennie. Jednak podczas dni skupienia, rekolekcji, pielgrzymek czy konferencji naukowych zwiedzanie może być niemożliwe lub w znacznym stopniu ograniczone. O wszystkich utrudnieniach będziemy informować poniżej:

22.02-23.03 Paradyskie Dni Duszpasterskie

Godziny zwiedzania mogą ulec zmianie

6.03-9.03 Rekolekcje wielkopostne

Zwiedzanie nie będzie możliwe

10.03 Posługa lektoratu i Obłóczyny

Godziny zwiedzania mogą ulec zmianie

7.04 Dzień Skupienia

Zwiedzanie nie będzie możliwe

13.04 Sesja plenarna synodu diecezjalnego

Godziny zwiedzania mogą ulec zmianie

27.04 Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów

Zwiedzanie nie będzie możliwe

5.05 Pielgrzymka Przyjaciół Paradyża

Zwiedzanie nie będzie możliwe

12.05 Dzień Skupienia

Zwiedzanie nie będzie możliwe

26.05 Prymicje w seminarium

Godziny zwiedzania mogą ulec zmianie

20.06 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Godziny zwiedzania mogą ulec zmianie

22-23 Pielgrzymka Powołaniowa do Rokitna

Godziny zwiedzania mogą ulec zmianie