Zwiedzanie możliwe jest codziennie. Jednak podczas dni skupienia, rekolekcji, pielgrzymek czy konferencji naukowych zwiedzanie może być niemożliwe lub w znacznym stopniu ograniczone. O wszystkich utrudnieniach będziemy informować poniżej

11.11 Odpust ku czci św. Marcina

Godziny zwiedzania mogą ulec zmianie
17-18.11 Dzień skupienia

Zwiedzanie nie będzie możliwe

8.12 Akolitat i kandydatura do święceń

Godziny zwiedzania mogą ulec zmianie

15-16.12 Dzień skupienia

Zwiedzanie nie będzie możliwe

21.12 Kapłańskie spotkanie opłatkowe

Godziny zwiedzania mogą ulec zmianie