Wiele jest podań dotyczących śmierci dzisiejszego patrona - św. Macieja Apostoła. Uznaje się jednak, że został on ukamienowany za wiarę w Chrystusa. Tradycja Kościoła głosi, że w ostatnich chwilach życia głośno wykrzyczał swój akt oddania Jezusowi. Wszystko to z miłości. Czy istnieje miłość doskonała? Św. Maciej miał jej prawdziwy przykład. Objawiła się ona w Jezusie, za którym wiernie kroczył. Dzięki chrystusowemu nauczaniu, w obliczu śmierci, był w stanie bronić wiary w imię najdoskonalszej miłości - agape. Jezus właśnie takiej miłości nauczał i przez nią dokonała się Jego Ofiara. Jak się okazuje, św. Maciej doskonale tę miłość pojął i był w stanie bronić wiary za wszelką cenę. Dzięki temu, jak ufamy, zasiada teraz z Chrystusem w krainie wiecznej chwały.