"Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu!". Tak brzmi zdanie, które wypowiedział anioł do uwiezionych Apostołów.

Co takiego mówili Apostołowie, że zostali wtrąceni do więzienia? Nie było to nawoływanie do obalenia władzy czy organizowanie manifestacji. Było to opowiadanie o Jezusie, o Jego czynach i słowach dających życie.

Jak w skrócie można opisać te "słowa, które dają życie"? Jest to doświadczenie szczęścia, a przyjąć je może każdy, kto przyjmie słowa Jezusa.