"Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne". 

Te słowa z dzisiejszej Ewangelii pokazują, że jedyną furtką do naszego wiecznego szczęścia była Ofiara Chrystusa na krzyżu. Podstawą prowadzącą do naszego zbawienia jest wiara w Jezusa, czyli to, co było źródłem życia dla dzisiejszego patrona, świętego Anzelma, który powiedział: "Nie pragnę wiedzieć, aby móc wierzyć, ale wierzę, aby móc rozumieć".