Chrzest święty włącza nas we wspólnotę Kościoła. Jest on nowym narodzeniem człowieka z wody i Ducha Świętego. Większość z nas ochrzczono jako małe dzieci. Istotne jest więc, abyśmy jako dojrzali chrześcijanie zapragnęli ponownie odnowić w sobie łaskę tego sakramentu. Przebudzić się na nowo do życia wiary natchnionego przez Ducha.