Dzisiejsza II Niedziela po Wielkanocy przez wieki zyskała wiele określeń, chociażby Niedziela Miłosierdzia czy Przewodnia. Skupię się nad jeszcze innymi nazwami- Niedziela Biała lub Quasi modo. O co z nimi chodzi? Biała, gdyż nawiązuje do tradycji z pierwszych wieków, gdy ochrzczeni na Wigilii Paschalnej przez cały tydzień uczęszczali na liturgię w białych szatach. Tego dnia Msza święta rozpoczyna się słowami antyfony na wejście: "Quasi modo- Jako dopiero narodzone niemowlęta pożądajcie duchowego, czystego mleka. Alleluja!". Poprzednia niedziela gromadziła nas wokół tajemnicy chrztu, ta przypomina nam o wierności przyrzeczeniom, które na nim złożyliśmy. Obyśmy wytrwali w białej szacie ufności w Jego Miłosierdzie do końca naszych dni.