Pokonał śmierć! Powstał z grobu! Jeszcze nigdy nikt nie dokonał czegoś takiego! Uczniowie mając takie doświadczenie i świadomość wszystkiego, co się stało, wracają do swoich starych zajęć. Zupełnie jakby to wszystko, czego doświadczyli, niczego w ich życiu nie zmieniło... Jezus chce wejść w twoje stare życie i przemienić je swoją obecnością. Jednak pamiętaj: nie da się zachować starego życia i jednocześnie iść za Jezusem!