Ludzie zdumiewają się, widząc cuda dokonane przez Piotra i Jana.
Psalmista ze zdumieniem woła: "Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!"
Spotkanie ze Zmartwychwstałym sprawia, że uczniowie pełni są zdumienia.

Jan Paweł II napisał w "Tryptyku rzymskim", że spośród wszystkich stworzeń zdumiewa się tylko człowiek.
A czy ja potrafię zadziwić się Zmartwychwstaniem, dać się zaskoczyć przy spotkaniu ze Słowem, zachwycić się Eucharystią?