Zwycięzca śmierci, piekła i szatana! W sposób szczególny to radosne orędzie wybrzmiewa w ostatnich dniach. Zmartwychwstały Chrystus, Zwycięzca śmierci, życiem obdarza tych, którzy wierzą w Niego i karmią się Jego Ciałem. Tajemnica Wielkiej Nocy jest fundamentem chrześcijańskiej wiary.