Narodził się w kamiennej grocie, pochowany został zaś w grobie wykutym ze skały.  Nieustannie związany z tym, co martwe i zimne. Przeznaczony, by przywrócić życie temu, co dawno już umarło. Nawet kamienny grób nie był w stanie powstrzymać Go, by na nowo wzbudzić tych, co pozbawieni życia zastygli niczym skała.