Jezus nie dokończył uczty paschalnej. Nie wypił czwartego kielicha, który zamykał tradycyjną wieczerzę. Dokonał tego dopiero wówczas, gdy na krzyżu podano mu sfermentowane wino – ostatni czwarty kielich, kielich spełnienia. W ten sposób przedłużył swoją ostatnią ucztę paschalną, tak by obejmowała ona również Jego mękę i śmierć. W ten sposób na zawsze złączył Wieczernik z Golgotą, a Eucharystii nadał charakter i uczty i ofiary.