To ostatnia lekcja jaką Nauczyciel z Nazaretu pozostawił swoim Apostołom. Myjąc im stopy uczy, że najdoskonalszym wyrazem miłości jest służba, która nie szuka swego i nie pamięta złego. Prawdziwa miłość wyraża się w służbie, w zapomnieniu o sobie, aż po oddanie życia.