Utwór: Drogi życia

Autor: ks. Radosław Gabrysz

Utwór inspirowany jest Ewangelią o Uczniach idących do Emaus (Łk 24, 13-35)