Litania do Najświętszej Maryi Panny Królowej Powołań Kapłańskich

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Matko Chrystusa, – módl się za nami.
Matko wybrana przed wiekami,
Matko ufnie odpowiadająca na Boże powołanie,
Matko rodząca Zbawiciela,
Matko wspomagająca Syna w jego zbawczej misji,
Matko przyjmująca pod krzyżem Jana za syna,
Matko Ukrzyżowanego Jezusa,
Matko Zmartwychwstałego Chrystusa,
Matko Wniebowzięta
Matko wspólnoty Uczniów,
Matko pełna Ducha Świętego,
Matko pomagająca odkryć powołanie do służby w Kościele,
Matko dająca wytrwanie na drodze powołania,
Matko podnosząca z upadku,
Matko pocieszająca w strapieniu,
Matko pięknej miłości,
Matko dająca wytrwałość w pokusach,
Maryjo, przykładzie chrześcijańskiego życia,
Maryjo, żyjąca w czystości,
Maryjo, nauczycielko modlitwy,
Maryjo, wzorze posłuszeństwa,
Maryjo, słysząca wołanie ubogich,
Maryjo, cierpliwie słuchająca modlitw,
Maryjo, Patronko Zakonu Cysterskiego,
Maryjo, Ozdobo Paradyża,
Maryjo, towarzysząca powołanym,
Maryjo, opiekunko Seminarium Duchownego,
Królowo powołań kapłańskich,
Królowo wyświęconych,
Królowo pasterzy Kościoła,
Królowo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

– O Maryjo, uproś nam liczne powołania kapłańskie.
– I umocnij tych, których Bóg wezwał do swojej służby.

Módlmy się.
Wszechmogący Boże, za przyczyną Ozdoby Paradyża i Troskliwej Opiekunki Seminarium Duchownego, która stając się Matką Chrystusa, w najdoskonalszy sposób wypełniła Twoją wolę, wejrzyj na tych, których wezwałeś do służby w Kościele i naucz ich odkrywać oraz gorliwie wypełniać swoje powołanie, aby wszyscy mogli osiągnąć obiecane zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.