Msze Święte

Niedziela 12:00
Sobota 17:00

Spowiedź: pół godziny przed każdą Mszą.

Internetowa skrzynka intencji

Intencje do Matki Bożej Paradyskiej będą przedstawione podczas sobotniego nabożeństwa po Mszy Świętej

WARUNKI PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW
DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PARADYŻU
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu, Sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, uprzejmie informuje, że kandydaci do kapłaństwa na pierwszy rok formacji i studiów będą przyjmowani według następujących zasad:

 1. Kandydat zgłasza się osobiście do Seminarium w Paradyżu na rozmowę wstępną z księdzem rektorem w  terminie do 20 września br. (osoby zdające w tym roku egzamin maturalny zgłaszają się po otrzymaniu wyników) przedstawiając następujące dokumenty:
  • podanie o przyjęcie do Seminarium (napisane własnoręcznie),
  • podanie o przyjęcie na Uniwersytet Szczeciński (na formularzu ze strony internetowej US),
  • świadectwo maturalne (oryginał),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
  • metrykę chrztu św. (z adnotacją o bierzmowaniu i datą I Komunii św.),
  • własnoręcznie napisany życiorys,
  • kserokopię dowodu osobistego,
  • świadectwo ukończenia katechezy w zakresie szkoły średniej,
  • świadectwo moralności od ks. proboszcza i opinię od katechety,
  • świadectwo lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia formacji w WSD,
  • 5 fotografii (zgodne z wymaganiami do dowodu osobistego),
  • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (do wglądu).
 2. Przed przyjazdem do Seminarium należy dokonać rejestracji w systemie ERK na stronie http://www.kandydaci.usz.edu.pl. Po zalogowaniu należy wydrukować dowód opłaty rekrutacyjnej oraz podanie o przyjęcie na Uniwersytet Szczeciński i dołączyć do kompletu dokumentów.
 3. Spotkanie integracyjno-przygotowawcze dla kandydatów przyjętych do Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego odbędzie się w dniach  od 20 do 26 września w Lubniewicach.
 4.  

  Aby umówić się na rozmowę z księdzem rektorem, prosimy kontakt telefoniczny z p. mgr Małgorzatą Brodzińską tel. 502 256 587

  Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu
  30 Stycznia 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski
  www.paradisus.pl