Nadchodzące wydarzenia

11 listopada
Odpust ku czci św. Marcina

17-18 listopada 
Dzień skupienia

Rekolekcje powołaniowe

 9-11 listopada 
grupa młodsza 14 – 17 lat (Odpust św. Marcina)

30 listopada -2 grudnia
grupa starsza od 18 lat (Mikołajki)

Wydarzenia związane ze wspólnym luterańskim-katolicko upamiętnieniem Reformacji już za nami. Pozostaje jednak pytanie o to, co przez ten czas zrozumieliśmy o sobie wzajemnie, a dzięki temu także o nas samych. Reformacja była przecież nie tylko wołaniem o, ale i zrealizowaną próbą reformy, z której jednak Kościół wyszedł podzielony. W tym sensie pozostaje dla nas wciąż aktualnym pytaniem, gdy mierzymy się z przemianami, których jesteśmy dzisiaj uczestnikami. W encyklice Ut unum Sint św. Jan Paweł II pisał: „Jeśli możemy mówić o większej dojrzałości wspólnej i wzajemnej modlitwy dzięki dialogowi ekumenicznemu, to dlatego, że dialog ten spełnia zarazem funkcję rachunku sumienia. (34) Jest więc pytanie o Reformację nieustannym pytaniem o naszą tożsamość, o nasze nawrócenie i ważnym punktem odniesienia dla wyzwania jakim jest i pozostanie rozeznawanie potrzeby reformy w Kościele. W świetle nauczania papieża Franciszka o potrzebie nawrócenia misyjnego i w spotkaniu z Reformacją chcemy zaprosić do sympozjum „Upamiętnienie 500-lecia Reformacji: historia – teologia – dialog” jako okazji do dialogu wobec wyzwań stających przed nami w Kościele dzisiaj.