Msze Święte

Niedziela 12:00
Sobota 17:00

Spowiedź: pół godziny przed każdą Mszą.

Internetowa skrzynka intencji

Intencje do Matki Bożej Paradyskiej będą przedstawione podczas sobotniego nabożeństwa po Mszy Świętej

Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii słowa pełne nadziei i pokrzepienia: "W domu Ojca mego jest mieszkań wiele" (J 14,2). W odkryciu tych słów bardzo pomogło mi przeczytanie greckiego tekstu Ewangelii. Jezus na określenie domu nie używa słowa oikos, ale oikia. Różnica wydaje się bardzo subtelna, jednak ma znaczenie. W Ewangelii Jana słowo oikos jest użyte jako określenie świątyni - miejsca, gdzie Bóg przebywa ze swoim ludem. Określenie oikia dotyczy zaś nie tyle miejsca, co relacji. W języku polskim mamy podobnie - słowem dom możemy opisać budynek, ale też miejsce drogie naszemu sercu, w którym czujemy się dobrze, w którym jest miłość. Takim stanem jest niebo, do którego prowadzi nas Jezus. Pośród różnych doświadczeń codziennego dnia popatrzmy w niebo i przypomnijmy sobie o tym, że jesteśmy powołani do szczęścia, które się nie kończy, ale trwa na wieki.