Msze Święte

Niedziela 12:00
Sobota 17:00

Spowiedź: pół godziny przed każdą Mszą.

Internetowa skrzynka intencji

Intencje do Matki Bożej Paradyskiej będą przedstawione podczas sobotniego nabożeństwa po Mszy Świętej

„Lecz oczy ich były jakby przesłonięte (…) wziął chleb, odmówił błogosławieństwo i dawał im. Wtedy otworzyły im się oczy i poznali Go”. Zmartwychwstanie Jezusa wskazuje nam na potrzebę przemiany każdego z nas. Gdy uczniowie na początku drogi spotkali Jezusa, nie poznali Go, nic nie zmieniło się w ich życiu. Dopiero gdy podjęli współpracę ze Zbawicielem poprzez słuchanie Go, przyjęcie Jego daru Eucharystii, „otworzyły im się oczy”. Od razu potem pobiegli i oznajmili uczniom co się stało. Dzięki przemianie mocą prawdy i miłości stali się zdolnymi do głoszenia światu Chrystusa Zmartwychwstałego i rozpoczęcia procesu przejścia od wymiaru osobowego do wspólnotowego, byli w mocy przekształcać świat. Bądźmy otwarci na prawdę słów Jezusa i Jego miłość i nie bójmy się podejmować z nim współpracy, wtedy będziemy gotowi do dawania świadectwa oraz budowania i wzbogacania całej rzeczywistości.