Msze Święte

Niedziela 12:00
Sobota 17:00

Spowiedź: pół godziny przed każdą Mszą.

Internetowa skrzynka intencji

Intencje do Matki Bożej Paradyskiej będą przedstawione podczas sobotniego nabożeństwa po Mszy Świętej

Drodzy w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest największą tajemnicą chrześcijaństwa, tajemnicą, która jest zarazem bardzo dobrze opisana i udokumentowana. Zwłaszcza księga Dziejów Apostolskich zawiera szereg świadectw apostołów, którzy pełni mocy Ducha Świętego, dzielą się wiedzą i doświadczeniem faktu, że Jezus żyje, Dobitnie świadczą o tym słowa apostoła Piotra, które dziś słyszeliśmy:

W naszej galerii pojawiły się zdjęcia z obchodów tegorocznego Wielkiego Tygodnia oraz rekolekcji diecezjalnych. Życzymy miłego oglądania.

Dotarła do nas wiadomość o tragicznej śmierci ks. Wojciecha Wójtowicza- rektora WSD w Koszalinie.

Duszę zmarłego polecamy Bożemu Miłosierdziu, zaś rodzinie, przyjaciołom oraz wspólnocie seminaryjnej składamy wyrazy współczucia i zapewniamy o naszej modlitwie u stóp Matki Bożej Ozdoby Paradyża.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

Siostry i Bracia, Drodzy Przyjaciele Paradyskiego Seminarium.

Usłyszana przed chwilą Ewangelia rozbrzmiewa szyderstwem widzów patrzących na mękę Chrystusa: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi. (…) Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie (Łk 23, 35-37). I chociaż szyderstwo to jest wyrazem niewiary w Chrystusa, to jednocześnie wyraża zagubienie i odsłania rzeczywiste pragnienia stojącego wokół krzyża tłumu. Tłum nie chce cierpiącego i ukrzyżowanego Mesjasza. Chce Mesjasza zwycięskiego, który zrzuci okowy rzymskiej niewoli i będzie potężnym władcą, dającym ludowi poczucie godności i sprawiedliwości. Słowa wykrzyczane u stóp krzyża to wyraz dezaprobaty wobec niespełnionych przez Chrystusa oczekiwań. Świadkowie męki nie potrafią zrozumieć, dlaczego ten, który uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych i karmił głodnych, nie ogłosił się królem, który przywróci świetność Izraela.

Z nieukrywaną radością, pragniemy podzielić się z całym Kościołem wiadomością, że 8 grudnia b. r. o godzinie 11.00 w naszej wspólnocie przeżywać będziemy Święcenia Diakonatu, przyjęcie kandydata do Święceń oraz udzielenie Posługi Akolitatu.

Święcenia Diakonatu przyjmą bracia z roku VI: Łukasz Bajcar (par. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie) oraz Jarosław Marszałek (par. św. Klemensa w Głogowie)

Przyjęty do grona kandydatów do Święceń Diakonatu i Prezbiteratu zostanie Konrad Jasiewicz (par. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kolsku) z roku V

Posługę Akolitatu przyjmą bracia z roku IV: Tomasz Dragańczuk (par. Nawiedzenia NMP w Lubsku), Paweł Marciniak (par. Wniebowzięcia NMP w Lubiszynie), Seweryn Szczotko (par. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku)