Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie - Paradyżu
Gościkowo 3 66-200 Świebodzin
Telefony : Centrala 683811021
Kancelaria rektorska 683820887   Biuro administracyjne: 683811108

Zwiedzanie

|
Odsłony: 25337

REGULAMIN ZWIEDZANIA

POCYSTERSKIEGO ZESPOŁU KLASZTORNEGO W GOŚCIKOWIE-PARADYŻU

1.Pocysterski zespół klasztorny jest siedzibą Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Można tu obejrzeć kościół z późnobarokowym wnętrzem, muzeum oraz odbyć spacer po ogrodach. Klasztor jest miejscem formacji do kapłaństwa. Z tego powodu nie jest możliwe jego samodzielne zwiedzanie. Osoby indywidualne i zorganizowane grupy turystyczne lub pielgrzymkowe mogą zwiedzić obiekt wyłącznie w towarzystwie przewodnika – alumna w ramach wyznaczonej trasy zwiedzania. Wszystkich Drogich Gości prosimy o wyrozumiałość i uszanowanie sakralnego charakteru tego miejsca, jak również o zachowanie ciszy i ładu oraz nieodłączanie się od grupy. Wejście możliwe jest tylko w odpowiednim stroju, prosimy również o niewprowadzanie zwierząt. Zwiedzanie obiektu trwa około 45 minut i jest bezpłatne. Będziemy jednak wdzięczni za złożenie dobrowolnej ofiary na utrzymanie i renowację zespołu klasztornego.

HISTORIA

                           Paradyż jest miejscem szczególnym – ze względu na swoją historię, rolę w dziejach i kulturze pogranicza oraz zasługi dla kształtowania się tożsamości Ziemi Lubuskiej. Historia opactwa cystersów sięga lat trzydziestych XIII wieku. Komes Mikołaj Bronisz sprowadził wtedy cystersów z brandenburskiego opactwa w Lehnin, fundując im rozległe tereny. Pierwsi mnisi wznieśli tutaj prowizoryczne zabudowania już w 1236 roku. Na przestrzeni 600-letniej historii klasztoru, w którym obecni byli cystersi, żyło tutaj 946 mnichów, a kierowało nim 57 opatów. W XVIII wieku wszystkie należące do klasztoru dobra ziemskie zostały skonfiskowane przez administrację pruską. Od tego momentu rozpoczął się powolny rozpad cysterskiego opactwa. Ostatecznej likwidacji klasztoru dokonano w 1834 roku, zaś pozostałych mnichów wygnano. Do zakończenia II Wojny Światowej mieściły się tutaj instytucje szkolne. W 1945 roku obiekt zajęły wojska radzieckie, tworząc w kościele i budynkach przyfrontowy magazyn materiałów bojowych. Po II Wojnie Światowej budynki klasztorne zostały przekazane zgromadzeniu Salezjanów. W roku 1952 powołano tutaj Wydział Filozoficzny Gorzowskiego Diecezjalnego Seminarium Duchownego. W 1960 roku władze komunistyczne w odwecie za tzw. Wydarzenia Zielonogórskie skonfiskowały budynki WSD w Gorzowie Wielkopolskim. Zmusiło to władze kościelne do przeniesienia całego seminarium do Paradyża.

2.Zwiedzanie

- W trakcie roku akademickiego (od października do czerwca)

Od poniedziałku do soboty: 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 14.00, 15.00, 16.00; 17.00

We wtorki zwiedzanie niemożliwe jest w godzinach: 14.00, 15.00 i 16.00

W niedzielę: 9.00; 10.00; 14.00; 15.00

 - W okresie wakacyjnym (od czerwca do września)

Codziennie:   10.00; 11.00; 12.00;  13.15;14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 19.00

WYDARZENIA OTWARTE                                                              

- Odpust ku czci Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)                         

- Odpust ku czci św. Marcina (listopad)                                             

- Pielgrzymka Przyjaciół Paradyża (data ruchoma)                          

- Akatyst ku czci NMP (październik)                                                       

- Akatyst do Ducha Świętego (maj/czerwiec)                                     

- Festiwal muzyczny “Muzyka w raju” (sierpień)

Zwiedzanie jest niemożliwe w czasie trwania rekolekcji i dni skupienia, a może być znacznie ograniczone w czasie festiwali, konferencji, pielgrzymek, oraz innych ważnych wydarzeń.

Zachęcamy do wcześniejszego, telefonicznego zgłoszenia, zwłaszcza grup zorganizowanych, pod numerem telefonu: + 48 68 381 10 21.

3. Oprowadzanie grup zorganizowanych (powyżej 15 osób) odbywa się w miarę możliwości na bieżąco, przy czym pierwszeństwo mają grupy zgłoszone wcześniej telefonicznie. Jednorazowo grupa nie powinna przekraczać 50-60 osób. Osoby przybywające indywidualnie będą oprowadzone po zebraniu się większej grupy chętnych (ok. 10 osób), jednak nie później niż po ok. 30 minutach oczekiwania.

4 Grupom niemiecko- i angielskojęzycznym w miarę możliwości udostępniamy przewodnika w odpowiednim języku. W razie braku takiej osoby nieodpłatnie udostępniamy ulotkę informacyjną z tłumaczeniem na właściwy język

5. W kościele poza dniami pielgrzymek diecezjalnych, odpustów i dni otwartej bramy nie sprawuje się liturgii ogólnodostępnej dla osób z zewnątrz. Istnieje możliwość odprawienia Mszy św. dla grupy przybywającej z własnym księdzem – po zgłoszeniu dyżurnemu furtianowi.