Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie - Paradyżu
Gościkowo 3 66-200 Świebodzin
Telefony : Centrala 683811021
Kancelaria rektorska 683820887   Biuro administracyjne: 683811108

ZPORR 2004-2006

1Logo - projekty


 

 

Renowacja wnętrza kościoła pocysterskiego w Gościkowie-Paradyżu to interdyscyplinarny projekt konserwatorski, którym objęto najważniejsze elementy wystroju z wyjątkiem ołtarza głównego. Ołtarz ten, z uwagi na skalę i złożoność koniecznych prac, zostanie poddany konserwacji w późniejszym terminie. Odsłonięto i wydobyto na światło dzienne nieznane dotąd materialne świadectwa historii kościoła, która sięga XIII w. Gotyckie i manierystyczne polichromie zachowały się we fragmentach ściennych dekoracji malarskich. Barokowy splendor zdominował jednak wnętrze cysterskiego założenia: wielki ołtarz główny, rozwibrowana empora organowa i kolorowe stalle będące pamiątkami wieku filozofii zostały wpisane w gotycką strukturę budowli, która jednak i od zewnątrz nosi barokowy kostium. Dlatego wydobycie i odrestaurowanie XVIII-wiecznej szaty kolorystycznej stało się głównym konserwatorskim zadaniem projektu.


W zakres prac weszły następujące zadania:

 1. Badania konserwatorskie konserwacja i restauracja ścian i sklepień
 2. Konserwacja i restauracja złoconych dekoracji sztukatorskich
 3. Konserwacja i restauracja empory organowej
 4. Konserwacja i restauracja szafy prospektu organowego
 5. Konserwacja i restauracja organów W. Sauera
 6. Konserwacja i restauracja obrazów
 7. Konserwacja i restauracja ołtarzy w nawach bocznych
 8. Odsłonięcie pierwotnej dekoracji kaplicy św. Wojciecha
 9. Konserwacja i restauracja kaplicy św. Krzyża
 10. Konserwacja i restauracja chrzcielnicy
 11. Konserwacja i restauracja stalli i ławek