Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie - Paradyżu
Gościkowo 3 66-200 Świebodzin
Telefony : Centrala 683811021
Kancelaria rektorska 683820887   Biuro administracyjne: 683811108

WARUNKI PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW

DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PARADYŻU

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

                                           

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu,

Sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, uprzejmie informuje, że kandydaci do kapłaństwa na pierwszy rok formacji i studiów będą przyjmowani według następujących zasad:

 

 1. Kandydat zgłasza się osobiście do Seminarium w Paradyżu na rozmowę wstępną z księdzem Rektorem w  terminie od 12 czerwca do 3 lipca br. - I termin rekrutacji (do 2 września br. – ostateczny termin rekrutacji) przedstawiając następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do Seminarium (napisane własnoręcznie),
 • podanie o przyjęcie na Uniwersytet Szczeciński (na formularzu ze strony internetowej US),
 • świadectwo maturalne (oryginał),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
 • metrykę chrztu św. (z adnotacją o bierzmowaniu i datą I Komunii św.),
 • własnoręcznie napisany życiorys,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • świadectwo ukończenia katechezy w zakresie szkoły średniej,
 • świadectwo moralności od ks. proboszcza i opinię od katechety,
 • świadectwo lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia formacji w WSD,
 • 7 fotografii (zgodne z wymaganiami do dowodu osobistego),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (do wglądu).

 2.Przed przyjazdem do Seminarium należy dokonać rejestracji w systemie ERK na stronie http://www.kandydaci.usz.edu.pl. Po zalogowaniu należy wydrukować dowód opłaty rekrutacyjnej oraz podanie o przyjęcie na Uniwersytet Szczeciński i dołączyć do kompletu dokumentów.

 3.Spotkanie integracyjno-przygotowawcze dla kandydatów przyjętych do Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego odbędzie się w dniach

od 3 do 17 września br. w Kęszycy Leśnej.  

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu

Gościkowo 3, 66-200 ŚWIEBODZIN, tel.: 68 / 381-10-21; 68 / 382-08-87

www. paradisus.pl